Misto salse con pita

Tzatziki, melitzanosalata, taramosalata, tirosalata, tirokafterì, skordalià, accompagnate da pita bianca.

€ 16,00